Medlemsrepresentation inom forskningsstiftelsen

Lantmännens Forskningsstiftelse riktar sig till forskare som bidrar med ny kunskap inom områdena Lantbruk & Maskin, Livsmedel & Förpackning samt Energi & Gröna material.

Styrelsen i Forskningsstiftelsen är sammansatt av tre förtroendevalda medlemmar, tre tjänstemän och tre forskare. Stiftelsen gör två utlysningar om året och styrelsen tar beslut om vilka ansökningar man vill satsa på och hur stora anslag dessa ska få.

Till varje fokusområde hör en idé-och beredningsgrupp som består av tre medlemmar, tre tjänstemän från Lantmännen och tre externa forskare. Grupperna träffas två gånger per år och utvärderar de ansökningar som kommit in, går igenom rapporter från pågående forskningsprojekt och vidarebefordrar sina kommentarer och förslag till forskningsstiftelsens styrelse.

Styrelsen för Lantmännens Forskningsstiftelse

 • Hans Wallemyr
 • Jenny Bengtsson, koncernstyrelsen
 • Magnus Carlman, distriktsstyrelse Kronoberg

Beredningsgrupp för Lantbruk och Maskin (länk)

 • Nina Pettersson, valberedning distrikt Östergötland
 • Johan Bjurewall, distriktsstyrelse Sörmland
 • Anna Samuelsson, medlem i distrikt Höglandet

Beredningsgrupp för Bioenergi och gröna material (länk)

 • Fredrik Hallefält, distriktsstyrelse Nordvästra Skåne
 • Pär Eriksson, distriktsstyrelse Jämtland
 • Carl-Fredrik Svederberg, distriktsstyrelse Skaraborg

Beredningsgrupp för Livsmedel och förpackningar (länk)

 • Charlotte Norrman-Oredsson, distriktsstyrelse Kristianstad-Blekinge
 • Christian Hidén, distriktsstyrelse Örebro-Värmland
 • Marit Wirén-Toll, distriktsstyrelse Dala-Aros