Tvärgrupper

Tvärgrupper är en referensgrupp med förtroendevalda från olika delar av landet som ger övergripande råd och stöd i aktuella och långsiktiga frågor inom olika fokusområden.

Syftet med tvärgrupperna är att ta tillvara på viktig kunskap och erfarenhet från medlemmarna i olika frågor, de ger dessutom en möjlighet till ökat engagemang inom Lantmännen.

Grupperna bidrar med erfarenhet, synpunkter och inspel till affären, verksamheten och styrelsen. Målet är att anpassa grupperna och arbetet till aktuellt och framtida behov, och att hela tiden utveckla arbetsformerna. I dagsläget är det tre tvärgrupper som är aktiva.