Tvärgrupper

Arbetet med tvärgrupper drogs igång under 2015, och har blivit en väletablerad och lyckad satsning. Sedan dess har flera grupper startats upp, lagts vilande eller avslutats helt efter fullföljt uppdrag. 

Syftet med tvärgrupperna är att ta tillvara på viktig kunskap och erfarenhet från medlemmarna i olika frågor, de ger dessutom en möjlighet till ökat engagemang inom Lantmännen.

Grupperna bidrar med erfarenhet, synpunkter och inspel till affären, verksamheten och styrelsen. Målet är att anpassa grupperna och arbetet till aktuellt och framtida behov, och att hela tiden utveckla arbetsformerna. I dagsläget är det två tvärgrupper som är aktiva.
Planering pågår för att starta igång en ny tvärgrupp, Digital kommunikation.