Tvärgrupp spannmål

Tvärgruppen arbetar i huvudsak med frågor kopplade till kapacitet och spannmålsstruktur i landet.

Tvärgruppen arbetade inledningsvis med projektet ”Rätt kapacitet" och spannmålsstruktur Norr Mälaren och Skåne, men har därefter även varit delaktiga i andra spannmålsfrågor som finansiell spannmålshandel, kommunikation med mera.

Tvärgruppen består av:

  • Mårten Olsson, NV Skåne

  • Peter Korsbaek Holst Andersen, Södra Skåne

  • Roberth Kihlin, Dala- Aros

  • Anna Carlsson, Skaraborg

  • Ulf Johansson, Västra Sverige

  • Solveig Stenbock, Östergötland

  • Johan Svantesson, Örebro-Värmland