Tvärgrupp spannmål

Tvärgruppen arbetar i huvudsak med ”Rätt kapacitet" och spannmålsstruktur Norr Mälaren och i Skåne.

Tvärgruppen arbetade inledningsvis med projektet ”Rätt kapacitet" och spannmålsstruktur Norr Mälaren och Skåne, men har därefter även varit delaktiga i andra spannmålsfrågor som finansiell spannmålshandel, kommunikation med mera.

Tvärgruppen består av:

  • Gustav Storm, distriktsstyrelse Uppland

  • Roberth Kihlin, distriktsstyrelse Dala- Aros

  • Stefan Josefsson, distriktsstyrelse Örebro-Värmland

  • Christin Larsson, distriktsstyrelse Sörmland

  • Hans Cedergren, distriktsstyrelse Södra Skåne

  • Ulf Johansson, distriktsstyrelse Västra Sverige

  • Inge Erlandson, distriktsstyrelse Skaraborg