Tvärgrupp spannmål

Tvärgruppen arbetar i huvudsak med ”Rätt kapacitet" och spannmålsstruktur Norr Mälaren och i Skåne.

Tvärgruppen arbetade inledningsvis med projektet ”Rätt kapacitet" och spannmålsstruktur Norr Mälaren och Skåne, men har därefter även varit delaktiga i andra spannmålsfrågor som finansiell spannmålshandel, kommunikation med mera.

Tvärgruppen består av: