Tvärgrupp foder

Fokus för arbetet med tvärgruppen är att utveckla den ”Bästa foderaffären” för våra lantbrukare.

Utifrån denna målsättning diskuterar tvärgruppen bland annat foderutveckling, anläggningar, kvalité, resultat, framtid/marknad, och digitalisering.

Tvärgruppen består av:

  • Marit Wirén Toll, distriktsstyrelse Dala-Aros (gris)

  • Charlotte Norrman-Oredsson, distriktsstyrelse Kristianstad-Blekinge (fjäderfä)

  • Maria Nilsson, distriktsstyrelse Östergötland (nöt)

  • Lars Andersson, distriktsstyrelse Kalmar-Öland (fjäderfä)

  • Nina Svensson, distriktsstyrelse Västra Sverige (nöt, fjäderfä)

  • Per-Anders Bratt, distriktsstyrelse Gävleborg (nöt, eko)

  • Martin Hultman, distriktsstyrelse Höglandet (nöt)

  • Johan Liljebäck, distriktsstyrelse Norrbotten (nöt)