Tvärgrupp foder

Fokus för arbetet med tvärgruppen är att utveckla den ”Bästa foderaffären” för våra lantbrukare.

Utifrån denna målsättning diskuterar tvärgruppen bland annat foderutveckling, anläggningar, kvalité, resultat, framtid/marknad, och digitalisering.

Tvärgruppen består av:

Sven Hellberg på Ägarrelationer samordnar.