Tvärgrupp digital framtid

Tvärgruppen ska bidra med inspel i hur vi kan utveckla digitala forum och mötesplatser för förtroendevalda och medlemmar i närtid, samt etablera helt nya arbetssätt i distrikten på längre sikt. 

Tvärgruppen består av:

  • Oskar Gustafson, Halland

  • Gunilla Stenemo, Kronoberg

  • Therese Tarler, Kalmar-Öland

  • Carl-Fredrik Svederberg , Skaraborg

  • Johan Eklund , Örebro-Värmland

  • Mikael Fredriksson, Västerbotten

Cathrine Hannell från Ägarrelationer samordnar