Tvärgrupp digital framtid

Tvärgruppen ska bidra med inspel i hur vi kan utveckla digitala forum och mötesplatser för förtroendevalda och medlemmar i närtid, samt digitala arbetssätt i distrikten på längre sikt. Tvärgruppen ska även involveras i utvecklingen av LM2, som t.ex. utvecklingen av medlemssidor.

Tvärgruppen består av:

  • Patrik Andersson, Dala-Aros
  • Mikaela Hedberg, Västernorrland
  • Malin Gustavsson, Kronoberg
  • Frans Wallemyr, Skaraborg
  • Jenny Andrén, Sörmland