Advisory Boards

Representanter i Advisory Board bidrar med vägledning och rådgivning till utvecklingen av vissa av Lantmännens affärer. 

Förutom möten inom det egna affärsområdet träffar Advisory Board även koncernstyrelsen en gång om året.

Så här ser representationen ut:

Lantmännen Maskin advisory board består av:

  • Stefan Josefsson, distrikt Örebro-Värmland

  • Per Petersson, distrikt Kalmar-Öland

  • Anna Carlsson, distrikt Skaraborg

  • Ronny Olofsson, distrikt Västerbotten

Lantmännen Energi advisory board består av:

  • Johan Hoolmé, distrikt Södra Skåne

  • Patrick Aulin, distrikt Sörmland

  • Roberth Kihlin, distrikt Dala-Aros

Swecon advisory board består av:

  • Ingemar Gustafsson, distrikt Skaraborg  

  • Henrik Malm, distrikt Södra Skåne