Advisory Boards

Representanter i Advisory Board bidrar med vägledning och rådgivning till utvecklingen av vissa av Lantmännens affärer. 

Förutom möten inom det egna affärsområdet träffar Advisory Board även koncernstyrelsen en gång om året.
Så här ser representationen ut 2023-2024:

Lantmännen Maskin advisory board består av:

  • Per Petersson, Kalmar-Öland ​

  • Johan Hoolmé, Södra Skåne

  • Gustav Storm, Uppland

  • Ronny Olofsson, Västerbotten

Lantmännen Energi advisory board består av:

  • Carl-Fredrik Svederberg, Skaraborg ​

  • Arvid Lindgren, Sörmland

  • Robert Kihlin, Dala-Aros

Swecon advisory board består av:

  • Ingemar Gustafsson, Skaraborg  

  • Henrik Malm, Södra Skåne