Distrikt Örebro–Värmland

Distriktet Örebro-Värmland sträcker sig från Värmlands-Näs till Kumla. Detta innefattar intensivt skogsbruk i dem värmländska skogar samt mycket intensiv spannmålsproduktion i Närke och på Värmlands-Näs.

Distriktsstyrelse

Valberedning