Distrikt Örebro–Värmland

Distriktet Örebro-Värmland sträcker sig från Värmlands-Näs till Kumla. Detta innefattar intensivt skogsbruk i dem värmländska skogar samt mycket intensiv spannmålsproduktion i Närke och på Värmlands-Näs.

Planerade aktiviteter

Just nu finns inga aktiviteter planerade. Men håll utsikt för mer information längre fram.

Distriktsstyrelse

Valberedning