Distrikt Skaraborg

Distriktsstyrelse

C-F Svederberg

Ordförande
Mob: 070-343 18 19
carlfredrik@lackokungsgard.se

Jens Gustafsson

Mob: 073-380 60 02
frielsgrav.lantbruk@live.se

Peter Karlsson

mob: 070-313 64 51
peter@mellomgarden.se

Ingemar Gustafsson

Vice ordförande
Mob: 070-314 30 92
dvarstorp@gmail.com

Frans Wallemyr

Mob: 076-6323472
leowallemyr@gmail.com

Elisabeth Hidén

Mobil: 073-040 78 50
elisabeth@hiden.se

Pernilla Nordberg

Sekreterare
Mob: 073-7441811 
pernilla@erikstorpsgard.se

David Johansson

Mob: 073-078 06 91
prastgardendavid@gmail.com

 

Valberedning

Jan-Olof Larsson

Sammankallande
Mob. 070-328 65 64
E-post: backgardenslantbruk@gmail.com

Roger Lätt

Mob: 0702-21 12 44
E-post: roger.latth@gmail.com

Peter Andersson

Mob: 070-658 93 11
E-post: 40420@telia.com

Katarina Löfman

Mob: 0737275530
E-post: lofmanslantbruk@gmail.com