Utlysningstexter vid 2023 års öppna utlysning (ansökningsperiod 20 juni-2 oktober)

Framtidens hållbara jordbruk är nyckeln till ett hållbart och produktivt livsmedelssystem. Vägen dit kantas av möjligheter och utmaningar som ingen ensam kan realisera eller lösa. Just nu är behovet av samarbete större än någonsin. Därför delar Lantmännens Forskningsstiftelse ut 25 miljoner kronor till forskning som kan bidra till ny kunskap och nya innovationer.

Stiftelsens särskilda prioriteringar för 2023 presenteras i utlysningstexter för våra tre fokusområden: Lantbruk och maskiner, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material. Du hittar utlysningstexterna om du klickar på länkarna nedan.

Vi välkomnar ansökningar under perioden 20 juni - 2 oktober (deadline 2 oktober kl 14.00). Beslut om anslag meddelas i december.