Lantmännen först i världen med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden, 2024

 Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala – i hela värdekedjan från jord till bord. Nu presenterar Lantmännen vilka produkter som kommer att produceras från höstskörden. Först ut är mjölsortiment inom Kungsörnen och AXAs havregryn.

I år genomför Lantmännen en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala. Det innebär att spannmålen produceras i en fossilfri värdekedja genom växtnäring, odling, transporter och förädling.

– Nu inleds en ny era för hållbara livsmedel. Utsläppen måste minska för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt behöver livsmedelsproduktionen öka. Genom att möjliggöra en storskalig fossilfri produktion visar Lantmännen vägen framåt i livsmedelsbranschen, säger Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.

Nu presenterar Lantmännen sina planer på vilka produkter som kommer att produceras först.

Det är bland annat AXAs klassiska havregryn och olika typer av mjöl från Kungsörnen, som under nästa år kommer att finnas i butiker runtom i landet.

– Att vi som kooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare sannolikt är världsledande inom storskalig fossilfri livsmedelsproduktion gör mig stolt. Viljan att ställa om finns och nu krävs samarbete mellan marknad och politik för att skala upp omställningen ytterligare, avslutar Magnus Kagevik.

Satsningen är en del av Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur, där fossilfria energikällor tidigare använts för alla transporter i produktionskedjan samt vid torkning och malning i kvarnen. Gödslet har varit den sista pusselbiten som nu är på plats genom Lantmännens samarbete med Yara. 


Faktaruta: Vad menar Lantmännen med fossilfrihet?

Lantmännen har analyserat utsläpp från värdekedjan för livsmedel och successivt introducerat alternativ till fossil energi. De största användningsområdena för fossil energi kan nu ersättas med fossilfria alternativ. Kvar finns mindre än fem procent fossil energianvändning i hela värdekedjan från jord till bord. Den sista andelen utgör summan av ett flertal mindre flöden som i dagsläget är svåra att komma åt, till exempel energianvändning vid produktion av kalk, växtskyddsmedel och vissa förpackningar.  


För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00 
E-post: press@lantmannen.com 

 

Ladda ned filer här