Växtförädling snabbar på en hållbar omställning i jordbruket

Desireé Börjesdotter är Lantmännens växtförädlingschef sedan oktober 2023. Hon arbetar på Framtidsgården Svalöv där Lantmännens avancerade växtförädlingsanläggning ligger. I den här artikeln beskriver hon hur växtförädling fungerar som hävstång för Lantmännens vision Framtidens Jordbruk.