Forskningssatsningar för att realisera Framtidens Jordbruk

Under 2023 delade Lantmännens Forskningsstiftelse ut 28 miljoner kronor inom de tre fokusområdena – Lantbruk och maskiner, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material. Här berättar Helena Fredriksson, Forskningschef för stiftelsen, om några av projekten som beviljats medel och bidrar till Framtidens Jordbruk.