Växtodling och väderlek – hur går det sommaren 2024?

Lantmännens växtodlingschef Johannes Åkerblom följer utvecklingen på svenska fält och ger i den här artikeln en lägesbild av årets odlingssäsong hittills.