Framtidens Jordbruk - en gemensam riktning för Lantmännens medlemmar

Den 7 maj hölls Lantmännens årliga föreningsstämma där en rekordstor utdelning, på totalt 1,2 miljarder kronor, till medlemmarna och svenskt lantbruk klubbades igenom. Här berättar ordförande Per Lindahl om året som gått och riktningen framåt, och hur kooperativet bidrar till ett produktivt, lönsamt och klimatneutralt jordbruk till 2050.