Vad betyder ”fossilfri värdekedja” för livsmedel?

Ett projekt för att öka kunskapen och skapa samsyn kring användningen av begreppet ”fossilfritt” i relation till livsmedelsproduktion har pågått under våren 2023. Lantmännen har haft en aktiv och drivande roll och bidragit med erfarenheter. Här berättar Johanna Taflin, projektledare för Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur, som ingått i arbetsgruppen.