Klimatanpassning för ett starkt jordbruk i Sverige

Frågan om klimatanpassning blir allt viktigare. Det gångna skördeårets väder belyser frågans komplexitet då flertalet lantbrukare drabbats av både torka och stora mängder regn. Det finns behov av investeringar för att förbereda för ett förändrat klimat med alltmer osäker väderlek. Patrik Myrelid, Lantmännens strategichef och tillika expert i regeringens klimatanpassningsråd, skriver om frågorna i det här blogginlägget.