Feature Banner: På gården

På Framtidsgården Bjertorp testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken. Du är välkommen att besöka gården, antingen på plats i Västra Götaland, eller här - online. Här hittar du information om hur du hittar på gården - och vad vi odlar på de olika fälten. Välkommen!

Välkommen hit!

Vill du besöka oss för att studera våra försöks- och demoodlingar på plats? Längst ner hittar du kontaktuppgifter till Bjertorp-gänget, som gärna tar emot dig på gården. 

Lantmännen har sedan länge bedrivit verksamhet på gården i Bjertorp på Västgötaslätten, men under 2020 tog vi initiativ till ”Framtidsgården Bjertorp” som idag omfattar testverksamhet på 880 hektar. Här jobbar vi med utsäde och växtodlingsförsök i strävan om att optimera våra odlingssystem och markens egenskaper. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin för fältkörning och genom att öka kolinlagring och utveckla mullhalten i marken över tid, till exempel genom att odla mellangrödor. 

Vi kommer att mäta utvecklingen över tid, och skapa ett underlag för beräkningar av klimat- och miljöpåverkan. På Bjertorp har vi börjat resan mot Framtidens Jordbruk - i praktiken. 

Hitta till Bjertorp gård

Bjertorp gård ligger mellan Vara och Skara i Västergötland. Det är lätt att hitta hit med tydlig skyltning (Bjertorp Slott) ca 10 km norr om Vara på E20.

Så odlar vi på Bjertorp 2022


Framtidsgården på Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk som används för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter. Förutom ren sortprovning genomförs också en del odlingstekniska försök inom växtskydd och gödsling.

 

 

 

Grödor 2022

Areal (ha)

Höstvete 350
Höstraps 65
Vårkorn 177
Havre 106
Vårraps 5
Åkerböna 46
Linser 7
Kikärter 5
Rörsvingel frö 65
Rödkläver frö 21
Träda, salix och övrig mark 23
Vall, bete, vallförsök 5
Försök, sortdemo 15
SUMMA 890 ha

 

Vill du veta mer om Bjertorp?

Kontakta någon av våra medarbetare för mer information om Bjertorp, eller för att boka ett besök hos oss.

Kjell Carlsson

Driftsledare Bjertorp

Erik Pettersson

Växtodlingsrådgivare

Johan Wågstam

Teknik- och digital utvecklare