Förtroendevalda på Gotland

Distriktsstyrelse

Victor Gardell

Ordförande
Mob: 073-835 10 19
victor_gardell@hotmail.com

Britt Wolter

Mob: 072-070 96 06
brittwolter7@gmail.com

 

Odd Runfeldt

Mob: 076-405 82 32
odd.runfeldt@icloud.com

 

Markus Westberg

Vice ordförande
Mob: 070-749 00 80
markus@norrgarde.se

Eric Jakobsson

Mob: 072- 253 26 72
jakobsson97@hotmail.com

Ola Jakobsson

Sekreterare
Mob: 070-928 98 38
rovaldsgard@telia.com

Viktor Ronström

Mob: 076-946 05 34
viktor.ronstrom@gmail.com

Valberedning