Vi raffinerar det åkermarken ger till bioenergi och nya biobaserade produkter och material. För att maximera värdet av det åkermarken ger arbetar vi också med att minimera svinn och skapa allt fler cirkulära flöden.

Exempel på satsningar och projekt