Lantbruk och Maskin

Vi bedriver forskning och innovation med utgångspunkt i åkermarken och gårdens behov. Genom våra satsningar tar vi ständigt nya kliv mot Framtidens jordbruk – ett jordbruk där vi ökar matproduktionen och samtidigt minskar vår klimatpåverkan.

Exempel på satsningar och projekt

Häng med på resan mot Framtidens Jordbruk