Lantmännen & We Effect

2003 inledde Lantmännen ett långsiktigt samarbete med We Effect. Stödet sker i form av ett årligt finansiellt bidrag och aktivt deltagande i projekt som stödjer lokala kooperativ. Lantmännens engagemang syftar till att bland annat öka bönders kunskap i hållbara jordbruksmetoder, finansiella tjänster och tillgång till marknaden.

We Effect arbetar långsiktigt och förebyggande med att bekämpa fattigdom i över 20 länder, i fyra världsdelar. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp och visionen är en rättvis och hållbar värld, fri från fattigdom. Det finns många starka kopplingar mellan Lantmännen och We Effect där kooperation utgör ett grundfundament. We Effect stödjer kooperativ och andra demokratiska grupper där man, runtom i världen, arbetar tillsammans för att förändra samhället med målet att färre människor ska tvingas leva i fattigdom.

Bönder stöttar bönder

En miljard människor lever i djup fattigdom. De flesta av dessa lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Vi på Lantmännen stödjer We Effect eftersom vi vill, på de sätt vi kan, hjälpa bönder att utveckla sitt småskaliga jordbruk eftersom det mest effektiva sättet för dem att leva utan fattigdom. Genom We Effects arbete får människor rådgivning och utbildning, möjlighet att spara eller låna pengar och hjälp med affärsutveckling. Resultatet blir bättre skörd och inkomst från jordbruket, mat på bordet och att människor tillsammans blir en röst i samhället.

Lantmännen har haft olika fokusprojekt som vi har stöttat. Bland annat ett projekt i södra Malawi som riktade sig till lantbrukare och skolbarn och ett annat projekt som riktar sig till risbönder i Kambodja och som fokuserat särskilt på kvinnligt entreprenörskap. Nu har vi ett fokusprojekt i Kenya i den kooperativa föreningen BAMSCOS.

Swisha en gåva genom att besöka insamlingssidan.

Lantmännens fokusprojekt i Kenya

Biståndsorganisationen We Effect har arbetat för att stärka bönder med småskaliga jordbruk i Kenya under många årtionden. I samarbete med Lantmännen och tillsammans med den lokala kooperativa föreningen BAMSCOS driver de ett projekt som ökar böndernas motståndskraft och produktion. Här berättar vi mer om vårt nya fokusprojekt. 

Kooperativet Mumberes ingår i föreningen BAMSCOS och har ungefär 5000 bönder som medlemmar.  Kooperativets huvudsysslor är att utbilda och träna bönder att utveckla och testa olika innovationer inom jordbruk. De håller i demonstrationer och kurser i olika teman som är användbara för böndernas dagliga arbete. De testar även olika grödor och metoder för att sedan kunna dela med sig av kunskaperna till sina medlemmar.