Lantmännen och We Effect

Lantmännen stödjer biståndsorganisationen We Effect sedan 2003. Stödet sker i form av ett årligt organisatoriskt bidrag samt aktivt stöd i projekt som stödjer lokala kooperativ för att öka böndernas tillgång till kunskap i hållbara jordbruksmetoder, finansiella tjänster och tillgång till marknaden. Nyligen avslutades ett projekt i södra Malawi som riktade sig till lantbrukare och skolbarn. Det nya projektet riktar sig till risbönder i Kambodja och fokuserar särskilt på kvinnligt entreprenörskap.

We Effect, tidigare Kooperation utan gränser, är en svensk biståndsorganisation som bedriver långsiktiga biståndsprojekt i 25 länder och fyra världsdelar. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp och visionen är en rättvis och hållbar värld, fri från fattigdom. We Effect fokuserar på att utveckla landsbygden och nyttjandet av marken för att hjälpa fattiga människor. Detta passar Lantmännen som gärna delar med sig av sin långa erfarenhet och kunskap från att bruka jorden på ett hållbart sätt och därigenom bidra till ett livskraftigt jordbruk och en hållbar samhällsutveckling.

Fakta Kampong Thong-provinsen

  • Invånare: 569 060
  • Andel som lever under fattigdomsgränsen: 35-45 procent
  • Provinsen har högst nivåer av undernäring i landet. Undernäringen drabbar särskilt barn under fem år och gravida kvinnor.

Kampong Thom-provinsen i stort behov av hjälp

Projektet Lantmännen stödjer denna gång ligger i Kampong Thom-provinsen i Kambodja, den region som har störst andel undernärda i landet. Familjerna som bor här är helt beroende av sina risskördar för att barnen ska kunna växa, men alltför ofta räcker inte skörden till. Regionen har haft stora problem med extrem torka och oregelbunden nederbörd de senaste åren, vilket lett till stor vattenbrist. Ohållbara jordbruksmetoder har lett till att jorden exploaterats och att skörden har minskat, vilket gör att många barn i provinsen lider av undernäring.

”Kvinnor kan köra traktor”

För kvinnor på landsbygden är utmaningarna störst, de har sämst tillgång till utbildning, får minst betalt och blir sällan ledare. Att sätta in stödinsatser för att få kvinnor att arbeta på samma villkor som männen kommer att bidra till ökad produktion och ökade inkomster för samhället. Enligt statistik från Världsbanken går Asien och Stillahavsområdet miste om 80 miljarder dollar per år på grund av detta.

Foto: Marcus Lundstedt/We Effect

Sam Hort är 52 år och risbonde och har struntat i sina dåliga odds, hon är både ledare för en spara- och lånagrupp och en av styrelsemedlemmarna i kooperativet.

- Många män tror att kvinnor är svaga, att de inte kan göra männens jobb eller klara av att utbilda sig.

Hon är själv ett levande bevis på att normerna håller på att ändras. I We Effects program i Sydpostasien, där Kambodja ingår, ökade antalet kvinnliga ledare från 134 till 720 under 2017.

- Män kan laga mat och kvinnor kan plöja och köra traktor, om de får utbildning. Om det fanns fler traktorer skulle fler kvinnor köra dem.

Mål med projektet i Kampong Thong

  • Risbönder har kunskap om hållbara jordbruksmetoder.
  • Ökade skördar för 1800 familjer i Kampong Thom-provinsen.
  • Risbönder, speciellt kvinnor, har tillgång till finansiella tjänster och marknader.
  • Fler kvinnor finns representerade på ledande befattningar i kooperativen.
  • Förbättrade lagar och policies som möter risböndernas behov.