Lantmännen & We Effect

2003 inledde Lantmännen ett långsiktigt samarbete med We Effect. Stödet sker i form av ett årligt finansiellt bidrag och aktivt deltagande i projekt som stödjer lokala kooperativ. Lantmännens engagemang syftar till att bland annat öka bönders kunskap i hållbara jordbruksmetoder, finansiella tjänster och tillgång till marknaden.

We Effect arbetar långsiktigt och förebyggande med att bekämpa fattigdom i över 20 länder, i fyra världsdelar. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp och visionen är en rättvis och hållbar värld, fri från fattigdom. Det finns många starka kopplingar mellan Lantmännen och We Effect där kooperation utgör ett grundfundament. We Effect stödjer kooperativ och andra demokratiska grupper där man, runtom i världen, arbetar tillsammans för att förändra samhället med målet att färre människor ska tvingas leva i fattigdom.

Swisha en gåva genom att besöka insamlingssidan.

Bönder stöttar bönder

En miljard människor lever i djup fattigdom. De flesta av dessa lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Vi på Lantmännen stödjer We Effect eftersom vi vill, på de sätt vi kan, hjälpa bönder att utveckla sitt småskaliga jordbruk eftersom det mest effektiva sättet för dem att leva utan fattigdom. Genom We Effects arbete får människor rådgivning och utbildning, möjlighet att spara eller låna pengar och hjälp med affärsutveckling. Resultatet blir bättre skörd och inkomst från jordbruket, mat på bordet och att människor tillsammans blir en röst i samhället.
Genom Lantmännens stöd hjälper bönder i Sverige, bönder i länder där We Effect verkar.

Swisha en gåva genom att besöka insamlingssidan.

Ikväll nattar ännu en mamma sitt hungriga barn – du kan hjälpa!

Egna höns ger både mat och inkomst.

Vet du att en höna, som kostar ca 40 svenska kronor, kan göra stor skillnad för en familj? Höns ger en familj långsiktig tillgång till näringsrik mat och en viktig extra inkomst. Försäljningen av ägg kan exempelvis avgöra om en familj har råd att skicka sina barn till skolan.   

"Hela Sverige mot hungerpandemin"

Under hösten 2021 stöttade Lantmännen We Effects kampanj ”Hela Sverige mot hungerpandemin” i syfte att samla in pengar till, bland annat, småskaliga jordbrukare i utvecklingsländer. Pandemin drabbade alla, världen över, där personer som redan innan pandemin levde i fattigdom har drabbades extra hårt.

Kampanjen syntes i Lantmännens sociala mediekanal @jordtillbord

Oavsett tid på året kan du alltid swisha en gåva genom att besöka insamlingssidan

Digital resa till Kenya

Startskottet för kampanjen "Hela Sverige mot Hungerpandemin" var en digital resa till Kenya i syfte att få en inblick i pandemins konsekvenser. Resan genomfördes genom en direktsändning från jordbrukaren Veronica Musaus gård i Kimutwa i Kenya, som är ett av de länder där coronakrisen utlöst en hungerepidemi, efter att fattigdomen ökat kraftigt sedan samhällen stängt ner för att minska virusspridningen. Idag riskerar nära 2,1 miljoner kenyaner svält.