Stöd till Kampong Thom-provinsen i Kambodja

Under 2019 stöttade Lantmännen ett projekt riktade sig till risbönder i Kambodja där fokus särskilt inriktat på kvinnligt entreprenörskap.

Projektet fokuserade på risbönder i Kampong Thom-provinsen i Kambodja, den region som har störst andel undernärda i landet. Familjerna som bor här är helt beroende av sina risskördar för att barnen ska kunna växa, men alltför ofta räcker inte skörden till. Regionen har haft stora problem med extrem torka och oregelbunden nederbörd de senaste åren, vilket lett till stor vattenbrist. Ohållbara jordbruksmetoder har lett till att jorden exploaterats och att skörden har minskat, vilket gör att många barn i provinsen lider av undernäring.

”Kvinnor kan köra traktor”

För kvinnor på landsbygden är utmaningarna störst, de har sämst tillgång till utbildning, får minst betalt och blir sällan ledare. Att sätta in stödinsatser för att få kvinnor att arbeta på samma villkor som männen kommer att bidra till ökad produktion och ökade inkomster för samhället. Enligt statistik från Världsbanken går Asien och Stillahavsområdet miste om 80 miljarder dollar per år på grund av detta. Sam Hort är 52 år och risbonde och har struntat i sina dåliga odds, hon är både ledare för en spara- och lånagrupp och en av styrelsemedlemmarna i kooperativet.

- Många män tror att kvinnor är svaga, att de inte kan göra männens jobb eller klara av att utbilda sig, säger Sam.

Hon är själv ett levande bevis på att normerna håller på att ändras. I We Effects program i Sydpostasien, där Kambodja ingår, ökade antalet kvinnliga ledare från 134 till 720 under 2017.

- Män kan laga mat och kvinnor kan plöja och köra traktor, om de får utbildning. Om det fanns fler traktorer skulle fler kvinnor köra dem, berättar Sam avslutningsvis.

Mål med projektet i Kampong Thong

  • Risbönder ska ha kunskap om hållbara jordbruksmetoder.
  • Ökade skördar för 1800 familjer i Kampong Thom-provinsen.
  • Risbönder, speciellt kvinnor, ska få tillgång till finansiella tjänster och marknader.
  • Fler kvinnor representerade på ledande befattningar i kooperativen.
  • Förbättrade lagar och policies som möter risböndernas behov.