Stöd till skolbarn och lantbrukare i Malawi

Under tre år stöttade Lantmännen ett projekt i södra Malawi som riktade sig till lantbrukare och skolbarn. De lokala bönderna har fått hjälp med utbildning i hållbara odlingsmetoder och affärsutveckling, och skolbarnen i området fick gratis skolluncher vilket lett till ökad närvaro och bättre skolresultat. 

De fyra Malawiresenärerna från Lantmännen kom tillbaka från The Warm Heart of Africa med resväskorna fulla av intryck. Resan tillsammans med WeEffect blev givande för alla parter och gruppen fick träffa flera lokala jordbrukare under sin vistelse. De fick också besvara många nyfikna frågor om Lantmännen som kooperativ.

Det blev en intensiv och het vecka i 42-gradig värme. Gruppen besökte fem byar som arbetar på olika sätt för att skapa ett litet överskott från sitt jordbruk. Gemensamt för byarna är att de fått hjälp att starta samarbeten för att öka skördar och minska fattigdom och hunger.

Fattigdomen är mycket utbredd i detta land där 85 procent livnär sig på lantbruk i någon form. Redan en liten åtgärd kan få stor effekt på bybornas välmående. Vad hjälpen från biståndsorganisationer som WeEffect sedan består i beror på vad som bäst behövs. Alla byar har olika visioner och önskemål och därför ser också vägarna olika ut.

Många får hjälp att starta en enkel form av sparkassa, där medlemmarna sedan kan låna till utsäde, kanske lite gödsel eller rentav ett plåttak (ett plåttak är drömmen för många här där de flesta taken består av halm). I exempelvis Tisikele cluster har man lyckats spara ihop tillräckligt mycket för att köpa en enkel, dieseldriven kvarn. I dag kan byborna därför sälja ett litet överskott av majsmjöl och få mer pengar än vad de skulle fått genom att sälja den obearbetade majsen.

Karl-Axel Karlsson planterar ett träd.. Foto: Helena Holmkrantz

Möte under mangoträd.. Foto: Karl-Axel Karlsson

På väg ut för att studera… Foto: Helena Holmkrantz

Fler artiklar