Lantmännen besöker ett av världens fattigaste land, Malawi, tillsammans med WeEffect

Lantmännen stödjer biståndsorganisationen We Effect som har verksamhet på många platser i världen, bland annat i det lilla landet Malawi i södra Afrika. I Malawi arbetar We Effect framförallt med landsbygdsutveckling. Småskaliga bönder utbildas i att klimatanpassa jordbruket och får hjälp att ta sig ur fattigdom. Två av Lantmännens ägare och två medarbetare reser till Malawi tillsammans med WeEffect.

En av de fyra resenärerna är Karl-Axel Karlsson, produktionsledare på Lantmännen Unibake i Örebro:


- Jag hoppas på att få träffa nya människor och se deras livssituation och få inblick i en annan kultur. Spännande med ett nytt land med dess djur och natur. Jag hoppas också få nya kunskaper om arbetet som We Effect bedriver i Malawi tillsammans med Lantmännen.

Lantmännen stödjer speciellt ett skolmatprojekt i Malawi. Skolmatsprojektet är inriktat på att organisera småbrukare i små kooperativ, så att de gemensamt kan sälja sina jordbruksprodukter till de lokala skolorna, där mat tillagas och serveras som gratis lunch till skolbarnen. Detta gör att lantbrukarna organiserar sig i affärsdrivande kooperativ, att de odlar mer professionellt och barnen ökar sin närvaro och sina skolresultat. I dag är cirka hälften av barnen i Malawi undernärda, så gratis skolluncher gör verkligen skillnad. Kooperation, odling, långsiktig och hållbar affärsmässighet och bra mat ligger Lantmännen och Lantmännens ägare varmt om hjärtat.

- Lantmännen har en klok inställning till jordens betydelse för att fylla borden. Samarbetet med We Effect är ett exempel på hur det tar sig uttryck, säger Christian Hidén, en annan av Lantmännens resenärer som till vardags är lantbrukare med inriktning på odling i värmländska Säffle.

På programmet står besök hos ett flertal bondegrupper i Malawi. We Effect hjälper jordbrukare till att odla mer och bättre mat, på ett hållbart sätt. Resenärerna kommer även att träffa småskaliga bönder som bland annat får utbildning i att ställa om till hållbara jordbruksmetoder. De kommer själva berätta om sina utmaningar och framsteg. Förhoppningen är att fler människor med ny kunskap och hjälp ska kunna ta steget ur fattigdom, för gott.

Vår tredje resenär är Rebecka Tideström, som jobbar som analytiker inom affärsutveckling och support på GF i Stockholm:

- Jag vill utmana min egen världssyn genom att få en inblick i hur andra människors vardag ser ut, människor som har helt andra förutsättningar än vad vi har här i Sverige. Lantmännen har kunskap och förutsättningar för att kunna bidra till ett förbättrat lantbruk där sådan kunskap till viss del kanske saknas. Att ta en aktiv del i det ansvaret tycker jag är viktigt för Lantmännen, speciellt utifrån ett hållbarhetsperspektiv där man, bland annat genom detta projekt, lyfter hållbarhet till en global nivå.

Malawi är ett av världens absolut fattigaste länder och ett ganska bortglömt, okänt land. Landet är fortfarande väldigt beroende av sitt lantbruk. En av Lantmännens medarbetare arbetade som We Effects landchef i Malawi under två år och Lantmännen har därför ökad kännedom och insyn i We Effects verksamhet just i Malawi .

- Lantmännens ledord är ju att ”ta ansvar från jord till bord " och har man möjlighet är det viktigt att ta sitt ansvar. Särskilt för ett företag som jobbar med lantbruk och livsmedelsproduktion, då dessa delar är oerhört viktiga för att utrota hunger och fattigdom i världen, avslutar Malin Gustafsson, mjölkbonde från småländska Ryssby som också åker med till Malawi.

Bilderna ovan är från WeEffect. Majs är Malawis viktigaste gröda.