Handel med Lantmännens förlagsandelar har öppnat

Pressmeddelanden, 2020

Från och med idag, den 28 januari, finns Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan.

Idag – den 28 januari – startar handeln med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan med kortnamn Lant 02. Aktuella kurser publiceras på Mangolds hemsida. Förlagsandelarna har en löptid på fem år och förfaller den 15 januari 2025.

I november förra året bjöds medlemmar, medarbetare och företag inom de gröna näringarna in att teckna förlagsandelar i Lantmännen. Intresset för emissionen var stort; emissionen övertecknades och Lantmännens styrelse beslutade om tilldelning om totalt 250 miljoner kronor.

Mer information finns på Lantmännens hemsida. För praktisk information om handel med förlagsandelar via Mangoldlistan, kontakta forlagsandelar@lantmannen.com. För orderläggning, kontakta din bank eller fondkommissionär.

Vid frågor från media, kontakta: 

Michael Sigsfors,
tf. ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0704 22 28 65
E-post: michael.sigsfors@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder.