Teckningsperioden för Lantmännens förlagsandelar är avslutad

Pressmeddelanden, 2019

Nu är teckningsperioden för Lantmännens förlagsandelar stängd, och tilldelningen annonseras den 9 januari nästa år.

Lantmännen bjöd i november in medlemmar och medarbetare i Sverige att teckna förlagsandelar. Teckningsperioden för förlagsandelarna, som har löpt mellan 22 november och 18 december i år, är nu stängd och Lantmännen tackar för intresset.

Den slutgiltiga emissionsvolymen, som maximalt kan uppgå till 250 miljoner kronor, kommer att annonseras den 9 januari 2020, när tilldelning av förlagsandelarna är slutförd. Personer som har tecknat förlagsandelar och får tilldelning kommer att få besked från Nordea.

Läs mer om förlagsandelarna i tidigare pressmeddelande eller på Lantmännens webbplats. För mer information, mejla gärna forlagsandelar@lantmannen.com.

Vid frågor från media, kontakta: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com