Dialog och samverkan blir allt viktigare för att kunna lösa gemensamma komplexa utmaningar och bidra i rätt riktning. Lantmännen deltar många olika nätverk för att gemensamt bedriva forskning och utveckling inom våra framtidsområden.

Vi tror på samarbete

Lantmännen spelar en nyckelroll i många forskningsnätverk och utvecklingssamarbeten där vi bidrar med lång erfarenhet och expertis inom spannmålsvärdekedjan, från jord till bord. Här är några exempel: