Distrikt Jämtland

Distriktsstyrelse

Pär Eriksson

Ordförande
Mob: 070-216 38 27
per.ahns@gmail.com

Johan Söderberg

Mob. 070 609 78 49
trustalantbruk@gmail.com 

Johan Vejdeland

Vice ordförande 
Mob: 070-3720874
v.johan@bahnhof.se

Petra Andersson

Mob: 070-646 99 96
uttaberga@outlook.com

Therese Näsman

Sekreterare
Mob: 073-8483708 
nasmantherese2@gmail.com

Valberedning

Sven Bäckebjörk

Sammankallande
Mob: 0706216002
sven_backebjork@hotmail.com

Anders Halén

Mob: 070-2506271
andershalen@hotmail.com

Bengt Andersson

Mob.  070-5248105