Robusta livsmedelssystem

Det finns mycket att vinna om vi i Sverige och Norden kan skapa en gemensam målbild om att bidra till hållbara livsmedelssystem för både miljö, produktivitet och plånbok. Detta skriver Karolina Valdemarsson, Managing Director för Lantmännen Cerealia Sverige.

Coronavirusets effekter har visat på sårbarheten i ett kort planeringsperspektiv. I vår bransch är långsiktighet en grundförutsättning. Det som ska stå på butikshyllan imorgon som färdig produkt behöver planeras mer än ett år tidigare. Lantmännens medlemmar har de senaste veckorna ägnat sig åt vårbruk som ska bli matprodukter som når konsumenter från hösten 2020 och under 2021. För specialgrödor så läggs beställningar redan nu till skörd 2021. Ser vi till klimatfrågan behöver vi planera hela vägen till 2030 och därefter 2050. Vi behöver robusta livsmedelssystem som möjliggör denna långsiktighet.

Med robusta livsmedelssystem menar jag system där det finns helhetssyn och strategier över hela värdekedjan som bidrar till en gemensam målbild om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Från utvinning av råvaror hela vägen fram till då maten konsumeras hemma eller på restaurang. Det finns mycket att vinna om vi i Sverige och Norden kan skapa en gemensam målbild om att bidra till hållbara livsmedelssystem för både miljö, produktivitet och plånbok så som vi på Lantmännen beskriver det i rapporten Framtidens jordbruk.

fj_omslag-bakgrund-1.jpg
Rapporten "Framtidens jordbruk" släpptes i november 2019 och visar att vi kan öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet.

Mat är otroligt nära kopplat till människors liv och hälsa, vi behöver näring varje dag och vi träffas och umgås kring mat. Men vår känsla för matproduktion har avpersonifierats under senare delen av 1900-talet och fram till nu. Teknisk utveckling och automatisering, har lett till att avståndet ökat till matens ursprung och det arbete som ligger bakom produktionen. Industrialiseringen av matproduktion har varit viktig för att göra den säker, energieffektiv, mer produktiv och så vidare, men den har också lett till att många tar tillgången till mat för givet. Respekten för matens ursprung, produktionsmetoder och påverkan har på senare år öka vilket är positivt. Människor bryr sig om mat och det ger oss ett positivt utgångsläge för att skapa ännu mer hållbara livsmedelskedjor.

Vikten av att bygga robusta system för säkra matleveranser blir kanske extra tydlig under en kris. Vi såg en del butikshyllor gapa tomma under våren. Men problemen varade inte länge. Genom ett väl fungerande system med inhemsk pastaproduktion i Sverige kunde vi till exempel snabbt fylla på pastahyllorna igen. I mars hörde vi Landsbygdsministern slå fast att livsmedelskedjan är samhällsviktig, sant och välkommet!

200224_lantmae295a0ecc82nnen-090_bild_2.jpg
Lantmännens vetemjöl "Klimat & Natur" odlas med 30% lägre klimatpåverkan.

Med robusta livsmedelssystem kan vi ta ett större ansvar för motståndskraft och miljömässig hållbarhet, tillsammans genom kedjan. Hittills har mycket ansvar lagts på konsumenten att exakt formulera efterfrågan och uttrycka betalningsvilja, annars har omställningen uteblivit. På Lantmännen arbetar vi för att öka utbudet, göra kommunikationen till konsument tydlig och möjliggöra det hållbara valet. Utbudet kan stimulera efterfrågan istället för bara det omvända. Vi arbetar för att göra förändringar på bredden, så att hållbara produkter inte blir en nisch utan får stor påverkan i odlingsledet. Vi tror och bedömer att många är beredda att betala lite mer när deras favoritprodukter blir ännu mer hållbara.

Vi på Lantmännen vill bjuda in till ett ökat samarbete med handel och leverantörer om de här frågorna. Tillsammans med våra kunder etablerar vi partnerskap för gemensamma satsningar. Ett exempel är vårt samarbete med Polarbröd, som mycket aktivt driver hållbarhetsfrågorna framåt, och varit med från start i utvecklingen av odlingsprogam för framtidens hållbara jordbruk. Genom att köpa mjöl från mer hållbar odling har Polarbröd investerat i hållbara lösningar, vilket får effekter för minskade klimatutsläpp och annan påverkan från odlingen i Sverige. Även Oatly är med på resan sedan 2018, och köper havre från odlare som producerar enligt program för ökad hållbarhet.

Dessutom finns våra egna konsumentprodukter, Kungsörnen vete- och rågmjöl som odlas enligt programmet Klimat & Natur. Framöver kommer fler produkter vara odlade enligt Klimat & Natur. Programmet utvecklas hela tiden med nya hållbarhetskriterier som driver utvecklingen mot framtidens hållbara jordbruk. Vi vill hitta samarbeten med fler kunder som möjliggör ännu fler insatser i jordbruket, tillsammans med handeln och konsumenter. Och bygga gemensamma, robusta livsmedelssystem.

Med robusta livsmedelssystem kan vi ta ett större ansvar för motståndskraft och miljömässig hållbarhet, tillsammans genom kedjan.

Karolina Valdemarsson Managing Director, Lantmännen Cerealia Sverige
+46 76 141 78 71