Semper går med i odlingsprogrammet Klimat & Natur

Nu går Semper med i odlingsprogrammet Klimat & Natur, för odling av spannmål med minskad klimatpåverkan och insatser som gynnar biologisk mångfald. Marleen van der Wende är hållbarhetschef på Semper berättar mer om samarbetet.

Marleen van der Wende Hållbarhetschef, Semper