Ökad inhemsk produktion för ett stärkt livsmedelsystem

I det här gemensamma blogginlägget diskuterar Lantmännens näringspolitiska chef Alarik Sandrup, och strategichef Patrik Myrelid, världsläget och de utmaningar och förändringar som svensk livsmedelsproduktion står inför.

Alarik Sandrup Näringspolitisk chef, Lantmännen
070-602 87 80
Patrik Myrelid Strategichef, Lantmännen
0706518933