Digitalisering som gynnar lantbrukare och samhälle

Det nya bolaget Agronod bygger en ny nationell plattform för delning av jordbruksdata. Målet är att stärka lönsamhet, hållbarhet och innovationskraft i svenskt lantbruk. I den här texten kommenterar bolagets VD Emilia Liljeström varför är delad data viktigt för Framtidens Jordbruk.

Emilia Liljeström , VD, Agronod