Alger i foder minskar klimatutsläppen

Kajsa Öhman, produktchef för Nötfor på Lantmännen Lantbruk, skriver om ett aktuellt projekt för att utveckla framtidens foderprodukter.

Just nu genomför vi, i samarbete med företaget Volta Greentech, ett spännande projekt för att testa hur man kan utfodra alger till högpresterande mjölkkor. Syftet är att utveckla tillskott som kan minska metanavgång och därmed klimatpåverkan från korna. Det har gjorts flera studier i labb som visar att algerna har en positiv effekt på metanavgång. I det här försöket undersöker vi om korna äter det och om det har någon påverkan på mjölkkvalitet och produktion.

Att använda alger i foder är ett spännande nytt område som det forskas ganska intensivt på, även utanför Sverige. I Danmark pågår till exempel ett projekt för att kartlägga vilken alg som ger bäst effekt. Men väldigt få har hittills testat produkter på kor i verkligheten. Forskningen sker ännu i labbstudier, och vi är tidiga att ge det till korna. Vår partner i projektet är Volta Greentech - ett nytt, lokalt, svenskt företag som hittat ett sätt att odla rödalgerna i laboratorium. Det gör att produkten kan tas fram utan negativ påverkan på havsmiljön. Vi på Lantmännen och Volta Greentech brinner för vårt gemensamma projekt, som är ett steg på vägen mot en ny produkt. Vi kommer att behöva göra fler försök och då mäta den faktiska metanavgången, för att se att det blir en positiv effekt i verkligheten. Kunderna är en differentierad grupp och förutsättningar skiljer sig från gård till gård, så fler experiment behövs.

20284-nocc88tcenter-viken-skacc88rm.jpgLantmännen och Volta Greentech är tidiga med att testa alger i foder på kor, då de flesta studier skett i labbmiljö.

Faller försöket väl ut är ambitionen att gå vidare och utveckla produkter som passar till svensk mjölk- och köttproduktion. Det är ett av många hållbarhetsprojekt vi jobbar med vad gäller foder. Foder hänger samman med flera utmaningar inom hållbarhet, inte minst klimatpåverkan, och förbättrad hållbarhetsprestanda är en högst aktuell fråga för alla i branschen. Nyligen slöts en branschöverenskommelse för foder som träder i kraft vid årsskiftet. Överenskommelsen skapar ett gemensamt sätt att beräkna och kommunicera klimatpåverkan från foderprodukter. Klimatberäkningarna kommer att vara jämförbara mellan foderföretagen så att vi inte konkurrerar med beräkningsmetoder utan snarare med fodrens egenskaper. Ett viktigt steg på vägen.

Det finns en växande medvetenhet hos våra kunder; producenterna. Nästan dagligen uppmärksammas kornas klimatpåverkan, och vi som ingår i branschen arbetar hårt för att hitta lösningar som kan bidra till att minska påverkan. För att hitta framtidens klimatsmarta kött och mjölk behöver vi arbeta hela vägen från mule till slutkonsument, och även skapa förståelse hos konsumenter för vad det kostar med klimatsmarta produkter.

lab.jpgVolta Greentech är ett nytt, lokalt, svenskt företag som hittat ett sätt att odla rödalgerna i laboratoriemiljö.

Vårt mål är, sedan länge, att ta fram ”smarta foder” med fokus på prestanda vad gäller både produktion och klimat. Jag har arbetat i många år med rådgivning till mjölk och kött-kunder, och vet att foder och andra val i produktionen påverkar hur resultatet blir på gård. För oss är det viktigt att våra kunder ska nå en lönsam och hållbar produktion oavsett inriktning. Detta med en jämn och hög produktion utan att ge avkall på kvalitet, djurhälsa eller miljö. Det är den ekvationen vi måste lösa - högavkastande kor och så klimatneutrala foder som möjligt. Vårt foder måste också passa alla olika gårdar med olika förutsättningar.  

Vi på Lantmännen har en jätteviktig roll i att utveckla och erbjuda smarta alternativ som driver klimatfrågan inom Sveriges kött- och mjölkproduktion i rätt riktning. Vi brinner för att hitta lösningar som leder till en mer hållbar produktion, och vi vill vara med och testa metoder som kan leda utvecklingen mot mer hållbart foder. Vägen framåt kommer att bygga på innovation. Att vi vågar ta upp nya spännande idéer, testa dem praktiskt och utvärdera längs vägen.

Läs mer om projektet i Lantmännens pressmeddelande

Kajsa Öhman Produktchef Nötfor, Lantmännen Lantbruk
+46 72 512 98 97