Halverad klimatpåverkan vart tionde år

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson skriver om hur jordbruket kan nå målen om att hålla global uppvärmning under 1,5 grader.

Lantmännens målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen
+46 70 328 97 92