2023 – året då fossilfri värdekedja blir verklighet

Just nu tas avgörande kliv mot en fossilfri produktion av livsmedel. År 2023 kommer gödsel att börja produceras fossilfritt, och i höst ser vi fram emot den första skörden av spannmål odlat med en fossilfri värdekedja. Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson ger en lägesbild.

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen
+46 70 328 97 92