Odlingsprogrammet Klimat & Natur

För att tackla framtidens hållbarhetsutmaningar har Lantmännen utvecklat ett nytt odlingsprogram för spannmål som ger upp till 20 procent lägre klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan och som bidrar till ökad biologisk mångfald.

Odlingsprogrammet Klimat & Natur lanserades 2015 och används nu i spannmålsodling runtom i landet. Metoden kan göra stor skillnad eftersom den minskar miljöbelastningen för produktsortiment som är konventionellt odlat, vilket motsvarar cirka 90 procent av marknaden i Sverige.

Programmet gör det möjligt att erbjuda konsumenter ett mer hållbart mjöl, samtidigt som lantbrukaren får en extra premie för att odla enligt programmet. Klimat & Natur är ett av Lantmännens bidrag till att lösa odlingens utmaningar, men vi är inte klara ännu. Med odlingsprogrammet tar vi ett tydligt steg i rätt riktning på vår fortsatta resa mot en hållbar odling och livsmedelsförsörjning.

– odlingsprogrammet med upp till 20% lägre klimatpåverkan och med ökad hänsyn till miljö och natur

Klimatsmart gödsel

Gödsel som produceras med miljöanpassad teknik bidrar till lägre klimatpåverkan.

Dokumentation

Odlingsprogrammet Klimat & Natur kräver noggrann dokumentation exempelvis i form av markkartering och växtodlingsplaner. Spannmål odlat med metoden är spårbart från jord till bord.

Sparsam körning

Sparsam körning och energieffektivisering på gården minskar koldioxidutsläppen.

Gynna biologisk mångfald

Lärkan gynnas av de osådda ytorna på åkern där de kan landa och hitta mat. Minst en lärkruta per varje hektar åker anläggs.

Optimerad kvävegödsling

Med hjälp av sensorer som läser av grödans kvävebehov optimeras gödslingen vilket minskar risken för övergödning.

Odlingsprogrammet Klimat & Natur

Med odlingsprogrammet Klimat & Natur bidrar Lantmännen till att tackla de viktigaste utmaningarna i odlingsledet.
Läs mer om odlingens viktigaste utmaningar

Sedan lanseringen 2015 har odlingsprogrammet gett goda resultat med minskade koldioxidutsläpp, mindre miljöpåverkan och positiva effekter för den biologiska mångfalden.

Klimat & Natur i siffror

Avser skörd 2017

  • Cirka 12 700 hektar odlingsareal (cirka 18 000 fotbollsplaner)
  • 60 kontrakterade odlare
  • Cirka 13 000 lärkrutor
  • 78 000 ton skörd
  • 7 800 ton CO2-besparing
  • Över 39 miljoner kilogram Vänligare vetemjöl har sålts sedan lanseringen

Koldioxidbesparing: medelvärde för vanligt kärnvetemjöl 0,5 kg/kg x 0,2 x volym

Lärkrutor: minst 1 obligatorisk odlingsfri ruta à 16-20 kvadratmeter per hektar

Viktiga sakfrågor

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.
Läs mer om andra Viktiga sakfrågor inom hållbarhet som Lantmännen jobbar aktivt med.