Forskning och innovation för robusta livsmedelssystem

Lantmännens forsknings- och innovationsdirektör Peter Annas följer upp inlägget om robusta livsmedelssystem med tankar om behovet av samarbeten kring forskning och innovation.

För att åstadkomma robusta system krävs en högre grad av samverkan och helhetssyn genom värdekedjan, där forskning och innovation är nyckelfrågor.

Peter Annas Vd Lantmännen Maskin, Lantmännen Maskin
070 699 03 65