Samarbete i livsmedelskedjan

Cerealia och Menigo har utvecklat ett samarbete kring hållbar produktion och hållbara produktval. Med gemensamma ambitioner kan vi nå hela vägen med hållbarhetsarbetet, skriver gästbloggare Susanna Liljeblad och Marie Malmqvist.

Att främja svensk produktion handlar om att stötta svenska bönder, det svenska lantbruket och stärka den svenska livsmedelsförsörjningen. Det bidrar också till miljömässig hållbarhet, där vårt svenska jordbruk ligger i framkant.

Susanna Liljeblad Sales Director Food Service, Lantmännen Cerealia
Marie Malmqvist Chef Kategori & Inköp Broadline, Menigo