Kolinlagring på Framtidsgården Bjertorp

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson och Lova Brodin på Svensk Kolinlagring skriver om ett nytt samarbete, och varför kolinlagring kommer vara avgörande för att nå klimatmålen senast 2050.

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen
+46 70 328 97 92
Lova Brodin Projektledare, Svensk Kolinlagring
+46 70 299 66 20