Framtidsgården Bjertorp

Framtidens hållbara och lönsamma jordbruk måste testas i praktiken. Det är genom att odla på riktigt och prova oss fram som vi ser vad som fungerar. Johan Wågstam skriver om arbetet på en av våra försöksgårdar.

Vi ser vilka kombinationer av åtgärder som ger bäst effekt och kan hitta innovativa lösningar på problem. Därför testar vi hela tiden nya sätt att odla på vår framtidsgård i Bjertorp strax söder om Vänern i Västra Götaland. Med ett varierande klimat och många olika faktorer som påverkar resultat är det viktigt att jobba långsiktigt och se utvecklingen över tid.

–Jag jobbar på Lantmännen med precisionsodling, ny teknik och nya odlingsmetoder, bland annat på Bjertorps gård där jag samarbetar nära med teamet på plats lett av Kjell Carlsson. Gården är en av flera försöksgårdar, som Lantmännen driver på olika platser i Sverige, där vi testar och utvecklar odlingen i praktiken och har möjlighet att visa konkreta resultat för lantbrukare.

bjertorp-1.jpg
I teamet på Bjertorp gård ingår även växtexperten Erik.

Framöver kommer vi att accelerera utvecklingen med sikte på de mål som beskrivs i vår rapport Framtidens Jordbruk. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050. Det handlar om plånboken, planeten och produktiviteten som en essentiell treenighet. Det är också det som är utmaningen, dessa områden måste flyttas fram samtidigt. Vi strävar efter att skapa insikter och leverera värde tillbaka till Lantbrukarna, att höja kunskapsnivån och att generera intresse.

På Framtidsgården kommer vi att kunna visa hur vägen dit ser ut, praktisk tillämpat och kommersiellt gångbart. Vi vill leverera siffror som visar att det är möjligt att öka avkastning och minska klimatpåverkan i linje med diagrammen i vår rapport:

diagram_skocc88rdeutveckling-2015-2050.jpg

diagram_minskad-klimatpacc8averkan-till-2050-1.jpg

Framtidsgården Bjertorp ligger vi redan långt fram inom vissa områden. Vi har sedan länge arbetat med precisionsodling, N-sensor har man använt på gården sedan slutet på 90-talet men nu är tekniken mer förfinad och förbättrad. Vi ser redan idag i skördestatistik att Bjertorps skördar ligger väsentligt över medeltalet i regionen. Det visar att bättre management, tajming och teknik har effekt. I grund och botten är det gårdens management och inställningen till ett optimerat lantbruk som är den främsta förutsättningen för goda resultat. Ett konkret exempel är en för året helt ny tröska, Fendt IDEAL, med utrustning för att dokumentera kvaliteten på skörden löpande. Det är en unik nyhet för lantbruket i Sverige, som gör det möjligt att göra kvalitetsprover på kvadratmedernivå för spannmålet, och optimera arbetet framåt utifrån det, samt använda skörden för rätt ändamål.

När vi går över till fossilfria drivmedel och testar fossilfritt gödsel så medför det en konkret klimateffekt som vi kommer att mäta. Redan idag har vi minskat klimatutsläpp genom nya maskiner som minskar bränsleförbrukning och har effektiva avgassystem. Drivlinan är effektiv, maskinerna optimerar sig själva. Körningen i fält har också blivit bättre med GPS-system, som reducerar bränsleåtgång mellan 5-15%.

Som exempel på insatser för biodiversitet har vi anlagt samzoner där blommande örter ger bättre förutsättningar för pollinatörer, och lärkrutor som hjälper lärkorna att ta sig fram. Växtskydd optimeras med hjälp av ny teknik på gården, man reglerar och optimerar mängden växtskydd utifrån grönskan vilket kan ha fördelar för biologisk mångfald.

Blommor_600x400.jpg
Blommande skyddszoner är viktiga på framtidens fält. Genom att odla växter på speciella ytor i odlingslandskapet ger man mat och skydd till fåglar och främjar insekter som till exempel humlor och bin och stärker den biologiska mångfalden.

Framöver kan insatser handla om anpassning till ett föränderligt klimat, mer satsningar på kolinlagring genom till exempel fång- och mellangrödor, och att följa upp mullhalten i jorden för att se hur den förändras och vad det ger för förutsättningar för odling, klimatutsläpp och miljö. Det faktum att vi dokumenterar och följer upp på detaljerad nivå kommer också möjliggöra samarbeten med forskning där jag ser jordhälsa som ett intressant område.

Framöver kommer vi att öka kommunikationen om vad som sker på Bjertorp, och bjuda in fler att besöka och se själva hur Framtidens Jordbruk utvecklas. Det finns ett stor intresse både hos våra medlemmar, kunder och andra intressenter och jag ser fram emot att föra diskussionen vidare med dem. För att nå våra mål krävs samarbete och dialog och jag ser gärna Framtidsgården Bjertorp som en arena för de samtalen.

Läs mer om Bjertorp här

 Vi ser redan idag i skördestatistik att Bjertorps skördar ligger väsentligt över medeltalet i regionen. Det visar att bättre management, tajming och teknik har effekt. 

Johan Wågstam Teknik- och digital utvecklare, Lantmännen
+46706765743