Framtidsgården Bjertorp invigd

Elisabeth Ringdahl är Divisionschef för Lantmännen Lantbruk, och skriver i ett gästinlägg om den officiella invigningen av Framtidsgården Bjertorp i april 2021.

Framtidsgården Bjertorp kommer vi att testa och förverkliga de hållbarhetsåtgärder och potentialer som rapporten Framtidens Jordbruk identifierat som nödvändiga för att nå ett klimatneutralt jordbruk till 2050. Gården har alla förutsättningar för att omsätta teori i praktiken och därmed bli den testgård som så väl behövs för att nu och i framtiden dra nytta av ny teknik och nya metoder inom jordbruket. Den digitala invigningen av gården som hölls i mitten av april var första steget i att förmedla till Lantmännens medlemmar, samarbetspartners och kunder att resan mot framtidens jordbruk redan har startat.

Invigningen med temat jordhälsa tog upp flera exempel på åtgärder och insatser som genomförs på Bjertorp. Precisionsodling, klimatsmart gödsel, kolinlagring och blommande kantzoner är några exempel på mer hållbara åtgärder. Det som emellertid kommer bli Bjertorps största bidrag, tror vi på Lantmännen, är att vara en arena för att samverka för en mer hållbar livsmedelsproduktion i stort. För att åstadkomma detta så behöver vi möjliggöra för en produktiv och lönsam primärproduktion där lantbrukarna som gör jobbet också får betalt för klimatnyttan.

185696-press_185696.jpgLantmännens framtidsgård Bjertorp gård ligger mellan Vara och Skara i Västergötland.


Till det behövs en testbädd som för samman aktörer från hela värdekedjan och det tror vi att Framtidsgården Bjertorp kan bidra till. Här tillåts vi testa och utveckla, inte bara praktiska arbetsmetoder, redskap eller ny teknik, utan även idéer och affärsmodeller. Här kan vi föra samman tekniska system med biologiska system på ett effektivt, hållbart och lönsamt sätt. Kunskap och erfarenheter som kommer vara hela värdekedjan till gagn. Och vi välkomnar nya samarbetspartners med nya perspektiv till Framtidsgården.

Det som görs på gården dokumenteras och utvärderas i syfte att sedan kunna sprida erfarenheterna vidare, för att inspirera industrin som helhet att omställningen är möjlig. Och inte minst för att visa för andra lantbrukare rent praktiskt hur vi kan jobba mot ökade skördar och minskad klimatpåverkan framåt. Men för att klara av omställningen måste åtgärder och investeringar på gården finansieras genom hela kedjan och maten värderas högre. En liten prisökning räcker långt för att förverkliga den framtid vi ska visa upp på gården – ett fossilfritt och lönsamt jordbruk med bättre växtföljder som binder mer kol i marken och som gynnar den biologiska mångfalden.

Om tio år har vi på Lantmännen vågat satsa, vågat samarbeta och vågat misslyckas på Bjertorp. Vägen mot ett klimatneutralt jordbruk kommer inte att vara spikrak men tack vare invigningen av Framtidsgården Bjertorp så har vi nu en bra plats att utgå ifrån - resan börjar här.

Men för att klara av omställningen måste åtgärder och investeringar på gården finansieras genom hela kedjan och maten värderas högre.

Elisabeth Ringdahl Chef Division Lantbruk, Lantmännen