Framtidens jordbruk i praktiken

Johan Nilsson är grisproducent i Skåne, vice ordförande i Lantmännens distrikt Nordvästra Skåne och var även deltagare i referensgruppen för Framtidens Jordbruk under 2019 då vår framtidsrapport togs fram. Här berättar Johan om sin syn på hållbarhetsfrågorna.

Framtidens Jordbruk handlar i mina ögon om vårt ansvar för miljön, det vi producerar och att vi uppnår ekonomisk hållbarhet och får betalt för de insatser vi gör i lantbruket. Det finns en mängd områden att arbeta inom, där mer forskning spelar en viktig roll. Det kan vara att minska användningen av kemikalier i jordbruket, hitta nya metoder för ogräsbekämpning, utveckla den mest effektiva gödslingen och öka avkastningen. Samtidigt behöver man ta fram nya konsumentprodukter som ökar attraktionen för svensk produktion och vår konkurrenskraft. Det handlar om hela kedjan från lantbrukare till konsument.

I min egen verksamhet arbetar vi med allt fler nya metoder som bidrar till ökad hållbarhet. Vi använder GPS och kamerastyrning för ogräsbekämpning och precisionsodling -   utvecklingen går snabbt! En spännande möjlighet är robotar, där vi undersöker områden där maskiner kan ersättas. Robotar och kameror kan arbeta hela tiden utan att en människa styr, till exempel för att bevaka utvecklingen i odling och djurhållning, och kan ersätta traditionellt tidskrävande arbete. Det leder till att vi kan minska arbetskostnader, och ofta även minska användningen av maskiner, till exempel minskad körning på fälten.

imagey34p.pngJohan Nilsson strävar efter ett kretslopp, där gödsel från grisarna används på åkrarna, och spannmål som växer blir grisfoder.


På vår gård odlar vi ekologiskt och använder inga kemikalier, och gödselanvändningen styrs av ekologiska regelverk vilket ger miljövinster. Jag strävar efter att hela vårt jordbruk ska fungera som ett kretslopp, där vi kan använda gödsel från våra grisar till åkrarna, och spannmål som växer, till grisarna.

Lantmännen spelar en oerhört viktig roll för att möjliggöra Framtidens Jordbruk. De kan driva utvecklingen för att skaffa mer kunskap och sprida rådgivning för nya metoder. Jag tycker att man bör minska fokus från att sälja stora volymer insatsvaror, och alltmer övergå till att sälja kompetens, tjänster och rådgivning för att optimera resultatet på gård. Insatsvarorna är självklart viktiga även i framtiden, men det behövs mer för att lyckas på gården. Jag vet att Lantmännen också arbetar för att utveckla samarbetet med nya hållbara leverantörer för gödsel och andra insatsvaror, och att utveckla smarta logistiklösningar. Mycket arbete återstår också för att sprida informationen om Framtidens Jordbruk. Här kan vi bli bättre! Vi lantbrukare kan vara en ganska konservativ grupp, i och med långsiktigheten i vårt arbete är vi inte alltid snabba att testa nytt och hoppa på det senaste. Här behöver Lantmännen våga sticka ut hakan, berätta om och erbjuda affärsmöjligheter, och visa riktningen för vart vi ska i framtiden.

Här behöver Lantmännen våga sticka ut hakan, berätta om och erbjuda affärsmöjligheter, och visa riktningen för vart vi ska i framtiden.

Producenter och andra delar av livsmedelskedjan måste samarbeta, det kan till exempel handla om att grossister och detaljhandel behöver ta en roll för att möjliggöra långsiktighet. I lantbruket finns behov av att tänka och planera i flera årscykler, då krävs långa kontrakt där vi måste hjälpas åt och hitta bra sätt att hantera trender. Här tror jag Lantmännen har en fördel eftersom det ägs av bönder, som vi vet att konsumenterna har ett stort förtroende för. Ett kooperativt ägande, där många medlemmar med olika inriktning ingår, måste ha ett gemensamt mål att sträva mot. Arbetet med Framtidens Jordbruk kan skapa ett sånt gemensamt mål, många är med på resan och har med den parametern i sitt jobb varje dag. Vi är på god väg, jag ser ett stort intresse bland många kollegor. Det kan handla om solceller och hållbar energi, förnybara drivmedel, nya gödselprodukter, minskning av kemikalier och mycket annat.

128914-vinter-2019-screen.jpgI lantbruket finns behov av att tänka och planera i flera årscykler, vilket kräver långa kontrakt och smarta sätt att hantera trender.


Vi enskilda lantbrukare måste förstå och arbeta aktivt med hållbarhet, det handlar till exempel om att fasa ut fossila bränslen, och att hela tiden tänka hur vi odlar och brukar marken på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Personligen kommer jag satsa på ännu fler insatser för att utveckla Framtidens Jordbruk i praktiken framöver. Inom kort kan man nog se en robot ingå i min verksamhet till exempel inom ogräsbekämpning. Jag satsar på omställning mot mer hållbara energislag, vill bygga solceller och börja använda HVO, det vill säga förnybart drivmedel i maskiner och spannmålsanläggning. Jag kommer att vara en del av Framtidens Jordbruk, och jag vill vara med och påverka att vi som bransch ska framåt och utvecklas!

Johan Nilsson Vice ordförande i Lantmännens distrikt Nordvästra Skåne
+46 70 859 72 27