Förutsättningar för skörden 2024: Uppland, Västmanland, Närke

Årets spannmålsskörd i Uppland, Västmanland och Närke förväntas att bli generellt genomsnittlig gällande volym, där en generellt lyckad höstsådd kan noteras, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren.

Årets spannmålsskörd i Uppland, Västmanland och Närke förväntas att bli generellt genomsnittlig gällande volym, där en generellt lyckad höstsådd kan noteras, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag.  

Vi ser ut att gå mot en genomsnittlig skörd höstvete och höstraps men med lokala variationer. I nuläget ser det ut att vi får något lägre skördeutfall på vårgrödorna jämfört med ett normalår, men även här med regionala skillnader.

Cathrine Wallin, Regionchef Norr, Lantmännen Lantbruk

Förutsättningarna för höstsådden var tuffa där mycket vatten ställde till det under sådden. Men höstgrödorna har övervintrat väl, ser relativt bra ut och kan ge en god avkastning om vi får en fortsatt gynnsam sommar.  
 
Vad gäller Västmanland blev vårsådden både sen och blöt. I nuläget ser vi ut att gå mot ett något lägre skördeutfall på vårgrödorna jämfört med ett genomsnittligt år, men med lokala variationer. Första vallskörden blev avkastningsmässigt mycket bra på de flesta håll, men kvaliteten blev lägre än önskat. Nu är andraskörden i gång på många håll och ser ut att kunna bli bra. 
 
I Uppland är den höstsådda arealen klart lägre än normalt på grund av de tuffa förhållandena under sådden, men de arealer som blev sådda klarade vintern bra. Höstgrödorna ser i dagsläget relativt bra ut och kan ge en bra avkastning om vi får en fortsatt gynnsam sommar. Vi ser ut att gå mot en genomsnittlig till något över genomsnittlig skörd på höstvete och höstraps.  
 
Ser vi närmare på Närke blev en del fält inte höstsådda alls då det inte gick att komma ut med maskinerna på de blöta fälten. De höstsådda grödorna har dock klarat vintern relativt bra, men det finns områden där det stått vatten som fryst och skadat grödan. När det gäller våra vårsådda grödor, exempelvis korn, havre, vårraps, ärter, vårvete och åkerböna varierar potentialen mellan genomsnittlig till något under beroende på om det såddes tidigt eller sent. Första vallskörden är klar med bra volym men lägre näringsvärden än önskat. Andra vallskörden är påbörjad och det ser för närvarande bra ut.

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Wallin, Regionchef Norr
Tel:
010556 19 94
E-post:
cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com