Förutsättningar för skörden 2024: Östergötland och Sörmland

Årets spannmålsskörd i Östergötland och Sörmland har visat positiva tecken gällande höstgrödor och totalt sett förväntas skörden bli genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren.

Årets spannmålsskörd i Östergötland och Sörmland har visat positiva tecken gällande höstgrödor och totalt sett förväntas skörden bli genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag. 

Höstgrödor, både vete och raps, ser bättre ut än såväl förra året som genomsnittsåret. Vårsådden ser däremot något sämre ut än normalt. Vårgrödorna har fått en hård start på året men ser ut att ha återhämtat sig.

 

Johan Roth, Tf Regionchef Öst, Lantmännen Lantbruk

Ett högt svamptryck i höstvetet sticker ut, främst gulrost som gör att grödans blad gulnar, vilket påverkar fotosyntesen och därmed tillväxten.  

Ser man närmare på Östergötland, som är en viktig region ur spannmålsperspektiv, så ser de sydliga delarna bättre ut än de norra. Jämför man med exempelvis närliggande Gotland har det regnat mer i Östergötland. Vikbolandet utanför Norrköping ser utmanande ut. Vad gäller Sörmland, som är ett stort spannmålsområde i Sverige med många stora producenter, så ser området kring Nyköping bra ut. Däremot noteras flera utmaningar i de norra delarna av regionen.

För mer information, kontakta gärna

Johan Roth, Tf Regionchef Öst
Tel:
010 556 16 36
E-post:
johan.roth@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com