Förutsättningar för skörden 2024: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Årets spannmålsskörd i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen förväntas att bli generellt genomsnittlig gällande volym men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Några regioner har potential att nå över genomsnitt.

Årets spannmålsskörd i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen förväntas att bli generellt genomsnittlig gällande volym men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Några regioner har potential att nå över genomsnitt. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag. 

Vi hade ett tidigt vårbruk i många områden, men tidvis ojämnt vad gäller temperatur och nederbörd. För Norrbotten Västerbotten och Västernorrland finns potential till en större skörd än normailt, medan det är mer genomsnittligt i Jämtland och Härjedalen.

Cathrine Wallin, Regionchef Norr, Lantmännen Lantbruk

Den höstsådda arealen i de sydliga regionerna blev liten på grund av blöta förhållanden, och de grödor som blev höstsådda fick en hård vinter där man sett en del utvintring av grödan. Det var vidare extremt torrt i många områden i maj, sen kom mycket nederbörd under kort tid.  

Vårbruket blevstartade tidigare än normalt, och mycket korn och havre har grott i två omgångar. Korn, havre och vårvete har nu liknande status där tidiga sorter på tidigt sådda fält har kommit relativt långt men med stor lokal variation. Generellt finns potential till en skörd över genomsnittet.  

Vi Det har varit har haft stora variationer i vallskörden där en del lantbrukare var i gång redan i maj, medan andra startade i mitten av juni. De som var tidigt ute har fått en relativt liten volymskörd, i övrigt beräknas en genomsnittlig skördevolym.  

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Wallin, Regionchef Norr 
Tel: 010556 19 94 
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com 

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com