Förutsättningar för skörden: Skaraborg, Dalsland och Värmland

Årets spannmålsskörd i Västergötland, Dalsland och Värmland visar stora lokala variationer men förväntas att bli generellt genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren.

Årets spannmålsskörd i Västergötland, Dalsland och Värmland visar stora lokala variationer men förväntas att bli generellt genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag. 

Generellt finns goda förutsättningar för en bra skörd i västra Sverige. Men eftersom vi pratar om ett stort geografiskt område, med stora lokala variationer, är det svårt att sammanfatta läget med en generell prognos.

Magnus Olsson, Regionchef Väst, Lantmännen Lantbruk

I Västergötland och Dalsland finns det potential för en god skördevolym med bra kvalitet givet gynnsamt väder fram till, och under, skörd. Kombinationen av en höst och vinter med stor nederbörd, en kall vår, följt av en torrare period som sedan övergick i nederbörd och sunda temperaturer har gjort att grödorna har utvecklats väl. Vårkornet har däremot haft utmaningar med svag bestockning på grund av torr period under våren. Havren har utvecklats desto bättre. När det blev varmare växte vallen bra, och skördades uppemot tio dagar tidigare än normalt.  
 
I Värmland har den höstsådda spannmålen övervintrat väl och haft en gynnsam vår. Vårsådden visar stora variationer men där spannmålen haft bra uppkomst och lagom med regn ser potentialen bra ut. Större variationer finns i de fält där det såddes i för kall väderlek, alternativt där det var för torrt.

För mer information, kontakta

Magnus Olsson, Regionchef Väst
Tel:
010 – 556 08 16
E-post:
magnus.x.olsson@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com