Förutsättningar för skörden 2024: Gotland

Årets spannmålsskörd i Gotland varierar utifrån område, men förväntas generellt att bli genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren.

Årets spannmålsskörd i Gotland varierar utifrån område, men förväntas generellt att bli genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag. 

Höstgrödorna höstraps, höstvete och höstkorn har haft bra förhållanden, medan det varit betydligt mer varierande förutsättningar för vårspannmålet. Ett sent vårbruk tillsammans med brist på nederbörd under försommaren, indikerar en skörd med generellt lägre volym än genomsnittsåret.

 

Johan Roth, Tf Regionchef Öst, Lantmännen Lantbruk

Variationen i regionen är stor, med både bra och dåliga fält. De höstsådda grödorna fick en bra start, och med regnet som kom i juni ser de höstsådda fälten generellt bra ut. Vårbruket började sent och följdes av brist på nederbörd, vilket skapade svårigheter för många lantbrukare på Gotland med varierande status på vårsådda fält. Generellt kan sägas att södra Gotland haft mer utmanande förutsättningar än norra delarna, främst på grund av försommartorka. Detta har dock jämnat ut sig något tack vare regnet som kom i juni. 

För mer information, kontakta gärna

Johan Roth, Tf Regionchef Öst
Tel:
010 556 16 36
E-post:
johan.roth@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com