Förutsättningar för skörden 2024: Dalarna, Gästrikland och Hälsingland

Årets spannmålsskörd i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland förväntas varieras mycket mellan regionerna men totalt sett genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren.

Årets spannmålsskörd i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland förväntas varieras mycket mellan regionerna men totalt sett genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag. 

Generellt hade vi svåra förutsättningar för höstsådden, där stor nederbörd försvårade vilket det även gjorde för vårsådden. Vi ser regionala skillnader, inte minst inom vårbruket som började tidigt i norra Dalarna och Västerdalarna för att i stället starta sent i sydöstra Dalarna och Gästrikland.

Cathrine Wallin, Regionchef Norr, Lantmännen Lantbruk

Förutsättningarna för höstsådden var generellt svåra i alla regionerna, där mycket vatten på fälten gjorde det svårt att komma ut med maskinerna. Den höstsådda arealen är klart lägre än normalt på grund av de tuffa förhållandena. Det är fina grödor där regnet varit gynnsamt, men den lokala variationen har varit stor där nederbörden har haft ett spann på 20 till 100 mm. Totalskörden varierar från en mycket bra till undermålig skörd, beroende på lokation.  

Gällande vallskörden gav den tidiga skörden mycket stor volym. Där det regnade mycket blev skörden utdragen medan den på andra ställen gick väldigt snabbt med stora variationer i kvalitet som följd. Andraskörden ser generellt bra ut, men då den fortfarande pågår är det för tidigt att uttala sig om slutresultatet 

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Wallin, Regionchef Norr
Tel:
010556 19 94 
E-post:
cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com