Förutsättningar för skörden 2024: Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar, Öland

Årets spannmålsskörd i Halland, Skåne, Bleking, Småland och Öland visar positiva höstgrödor och generellt förväntas en genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren.

Årets spannmålsskörd i Halland, Skåne, Bleking, Småland och Öland visar positiva höstgrödor och generellt förväntas en genomsnittlig gällande volym, men samtidigt märkbart större än förra årets skörd vilken var en av de sämsta svenska skördarna under senaste 30 åren. Som en konsekvens av fjolårets skörd har årets växtodlingssäsong präglats av försiktighet både vad gäller förväntningar och investeringar. Oroligheterna i omvärlden har fortsatt, och så även höga priser på insatsvaror, energi och ökade räntekostnader – allt detta påverkar lantbrukarens vardag. 

Det har varit en utmanande växtodlingssäsong med en blöt höst, sent vårbruk, för att sedan följas av varmt väder som gav snabb utveckling i grödorna. Samtidigt har det varit ett högt svamptryck. Trots detta ser vi att lantbrukarna i de flesta fall lyckats göra rätt insatser i rätt tid, vilket gör att skördeutfallet ser generellt mycket bra ut, inte minst för höstgrödorna.

 

Per Germundsson, Försörjnings- och försäljningschef Spannmål, Lantmännen

Nordvästra delarna av Skåne har fått mycket nederbörd som skapat svårigheter för många vårsådda fält. De höstsådda fälten ser däremot generellt bra ut, inte minst tack vare att försommartorkan avbröts med regn i juni – som sämst ser vi ett skörderesultat i linje med normalt. Vissa fält, inte minst i närheten av Ängelholm, har fått något för mycket nederbörd. Bortser vi från dessa områden ser det generellt bättre ut än förra året vad gäller skördevolym. Västra sidan av Skåne hade också något varmare väder jämfört med sydöstra delarna, varför tidigt sådda vårkornsfält kan ha blivit hämmade av såväl torka som värme innan det kom regn.   
 

Blekinge har haft utmaningar med för lite nederbörd, på sina håll ser det lika svårt ut som under det ovanligt svaga fjolåret.Halland sticker ut med mycket nederbörd, framför allt under hösten men även under våren. Trots detta har inte osedvanligt mycket areal behövts sås om. I Laholmsområdet var det mycket spannmål som lade sig ner på grund de kraftiga regnskurarna i slutet av juni. I Halland ser vi ut att gå mot en skörd under genomsnittet. Summerat har det varit en komplicerad växtodlingssäsong med en svår höst och sent vårbruk. Men på grund av att lantbrukarna hanterat situationen på ett bra sätt där man satsat på de fina grödorna, gödslat för höga skördar och hållit fälten friska så ser vi bra grödor framför oss.  

Vad gäller området kring Jönköping har spannmålen utvecklats väl trots varierande väder, med sen vår med snö vilket gjorde att vårsådden kom i backen något senare än önskat. Nederbörden har varit gynnsam och när värmen kom växte vallen på ett bra sätt där mycket skördades tidigare än normalt. Liknande kan sägas om Kronobergsregionen där nederbörden skapat god vallskörd, och hade man möjlighet att genomföra första skörden i tid har man vunnit mycket i kvalitet då den växte starkt i slutet på maj. 
 
I likhet med många andra områden kom vårbruket sent till Öland, och vidare hade man brist på regn. Detta vändes i maj och juni som blev blötare, men de tuffa förhållandena i början av säsongen har resulterat i att vårsäden förväntas nå ett skördeutfall som knappt når upp till genomsnittet. För höstgrödorna finns däremot stor potential – här kan det bli den bästa skörden på flera år.  

Första vallskörden var bra både ur kvantitets- och kvalitetssynpunkt. Detta är viktigt, inte minst för de många djurproducenterna på ön. Efter första skörden kom mer nederbörd, vilket skapar möjligheter för en god andraskörd. Generellt brukar Öland, inte minst södra delarna, vara för torrt för att det ska kunna bli en andra vallskörd.

För mer information, kontakta gärna

Per Germundsson, Chef försörjning och försäljning spannmål, Lantmännen Lantbruk
Tel:
010 556 04 69
E-post: per.germundsson@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com