Normal skörd trots tuff vinter i Uppland, Västmanland och Närke

Årets spannmålsskörd norr Mälaren, i Uppland, Västmanland och Närke förväntas bli normalstor, vilket i en osäker värld är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen. Vårgrödorna har en något bättre skördepotential än de höstsådda grödorna som dock möttes av en rad utmaningar under vintern.

Under hösten 2021 etablerades en stor höstsådd av vete och höstraps i Uppland, Västmanland och Närke, som följdes av en tuff vinter med stora temperaturväxlingar, is och regn. Under tidig vår satte kyliga nätter och kalla vindar ytterligare press på grödorna. Det innebar tyvärr att hela eller delar av höstrapsfälten utvintrade, även delar av höstvete- och höstkornsfälten drabbades av luckor i bestånden. Bedömningen är att 5–30 procent av höstsådden gick förlorad och fick ersättas med en vårgröda.

Uppland drabbades hårdast av utvintringen. Vårsådden gick mycket bra och hade gynnsamma väderförhållanden och vårgrödorna ser mycket fina ut på fälten. Arealerna av vårraps är relativt stora, och så är även fallet för vårkorn, havre och ärtor. Bedömningen är att man i området går mot en normal- till något över normalstor skörd på vårsådda grödor. De höstsådda grödorna som klarade vintern har delvis återhämtat sig men kommer inte att ge någon rekordstor avkastning, utan snarare normal till något under normal skörd.

Just nu ser det bra ut inför skörden. Det som skulle kunna påverka grödorna och skördeutfallet negativt är om det blir en lång period av varmt väder utan tillräcklig nederbörd före skörden, eller om vi får en långvarig period med stora och kraftiga regnmängder

Cathrine Wallin, regionchef, region Norr, Lantmännen

Trots en tuff vinter i området har förstaskörden av vall bärgats med bra volym och god kvalitet. Även återväxten inför den andra skörden ser positiv ut.

En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i fodret till nötkreatur och får

Cathrine Wallin, regionchef, region Norr på Lantmännen

Skörden i Uppland, Västmanland och Närke beräknas börja i början av augusti. En god skörd är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen i en osäker värld.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin, regionchef region Norr, Lantmännen
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com